Alle niveauer af webbaseret undervisning

 

 

process2

Strategi

Good Deed Consulting hjælper institutioner med at vælge en strategi for didaktiske og tekniske valg til undervisning der passer til uddannelserne og målgruppen.

Uddannelse

Vi designer i samarbejde med studielederen den rigtige sammensætning af online og blended kurser der matcher de studerendes adgang til nettet og økonomiske forhold

Kursus

Sammen med kursuslederen tager vi udgangspunkt i læringsmålene og designer kususplatformen og sammensætter online præsentationer og andre ressourcer med de rigtige typer opgaver

Modul/forelæsning

Good Deed Consulting både designer og producerer en bred vifte af synkrone og asynkrone lyd og videobaserede præsentationer med animerede komponenter, forskellige typer tests og mere avancerede webbaserede opgaver og online diskussioner.

 

 

 

 

 

 

Komponenter i online undervisning

indIndhold

Det faglige indhold er rygraden i undervisningen. Vi kan sparre på alle uddannelsesmæssige områder, men vi har især et stærkt hold der kan udvikle og forstå naturvidenskab, ingeniørvidenskab, industriel design, IT og u-lande i dybden.

paedPædagogik

Den studerendes læring skal altid sættes i fokus. Good Deed Consulting har 20 års erfaring med undervisning og supervision på universiteter og ved privat og offentlig efteruddannelse, i Danmark og i u-lande, oveni 10 års erfaring med e-læring.

tek

Teknologi

Programmer, netforbindelser og hardware er udfordrende, men nødvendige. Vi har erfaringen med hvad der virker i praksis og hvor faldgrupperne er, og arbejder med de nyeste programmer fra tegninger og fotos, over animationer og video til funktionel publicering på nettet.

des

Design & Kommunikation

Indpakningen betyder noget… Vi fokuserer på design med billeder og lyd som fremhæver de læringsmæssigt vigtige komponenter og den intuitive brug, men også på et attraktivt udseende. Og nogen gange på… WOW!

 

 

 

 

Kursus design

Intuitiv tilgang til alle ressourcer

Online præsentationer

Animeret grafik med tale

Videokonference

Facilitering af møder per distance

Test og opgaver

Valg og design af den helt rigtige udfordring

 

 

Nogle af vores projekter

 

KU, FACS celleanalyse

Avancerede animationer, speak, musik

KU, Udvikling af e-læring

Attraktive præsentationer, VC, online grupper

KU, CULIS introduktion

Animationer, speak, instruktion

KU, Instruktion i software

Redigeret screencastanimation, speak

DTU, Blended miljøkursus

Videotransmitteret undervisning, gruppeplatform

KU, Videokonferencer

Online studenterpræsentationer, møder

DTU, Autosvar-øvelser

Avancerede opgaver med autosvar, lab-simulering

Dansk Standard, GPS

Behovsundersøgelser, komplekse emner

KU Blended learning

Online præsentationer, quizzer, forum diskussioner

 

 

Kontakt

Good Deed Consulting
v/ Henrik Bregnhøj

adresse
Dagmarsgade 39, 4.th, 2200 København N

fon
61669946

mail
hb@gooddeed.dk

Find more products on Our Youtube Channel