All references

Referenceliste for

Good Deed Consulting og Henrik Bregnhøj 2011-22Henrik Bregnhøj stiftede Good Deed Consulting (GDC) i 2011 og arbejdede i 2011-2015 med 1-3 ansatte og studentermedhjælpere. I 2016-2021 arbejdede Henrik som E-learning consultant på Centre for Online and Blended Learning (COBL) på Københavns Universitet. GDC blev i efteråret 2021 startet op igen. Nedenstående referencer er udvalgte eksempler.

Navn

Kunde

År

Beskrivelse

GDC 2021->
Online konference med simultantolkning

GEUS / PI Rural projektet

2021-22

Good Deed Consulting stod for den tekniske del med opsætning på Zoom platform samt e-moderering af en to-dages online konference med ca 50 deltagere fra Kina, Asien, Europa og Afrika. Konferencen inkluderede simultantolkning med kinesiske tolke mellem kinesisk og engelsk. Inkluderede opsætning og håndtering af tilmeldinger.

DIAL# platform for skoleopgaver til  udviklingslande

Eget projekt, i netværk med andre

2021->

En online platform skal give skolelærere i nogle af de dårligt stillede områder i udviklingslande adgang til at hente og dele kvalitetsundervisningsopgaver til deres elever, få inspiration til bedre undervisning og netværk med andre undervisere. Platformen skal finansieres først og fremmest ved fondsmidler og udbredes via netværk af organisationer, som arbejder med skoler i udviklingslande. Platform og detaljer: https://dial.school

COBL 2016-2021
Hyflex undervisning med E-moderatorstøtte

Københavns Universitet

2020

Henrik Bregnhøj (for centre for online and blended learning) var projektleder på at indføre hybrid / hyflex undervisning på kurser på sundhedsfakultetets uddannelser, dvs. studerende kunne vælge at møde frem i klasselokaler eller følge undervisningen live hjemmefra vha. kamer og mikrofonløsninger, samt e-moderatorer som bandt bånd imellem fjernstuderende og underviser. Rapporteret i videnskabelig artikel.

EEISHEA undervisnings-udviklingsprojekt

Aalborg Universitet / Erasmus+ finansieret

2018-21

Fem afrikanske universiteter i Tanzania (SUZA, SUA og KCMC) og Ghana (UENR og KNUST) støttes fem europæiske universiteter (AAU, KU, RUC, KTH og UB) i at opgradere en hel uddannelse ved at styrke studentercentreret undervisning, E-learning, bæredygtighed samt I&E. Henrik Bregnhøj var projektleder for E-learning delen af projektet. Aktiviteterne bestod af træning af E-learning specialister på hver institution, udvikling af kursusplanlægningsworkshop baseret på ABC Curriculum Development samt review af kurser med fokus på E-learning. EEISHEA website.

Online kursus i Laboratoriesikkerhed for studerende

Københavns Universitet, SUND og SCIENCE

2016-18

Henrik Bregnhøj var projektleder og koordinator for den samlede produktion af et online kursus med 9 interaktive moduler hvor studerende lærer at begå sig sikkert i laboratoriet. Processen var at skrive manuskripter/storyboards sammen med arbejdsmiljøteams, lave indlejrede tests og eksamenstests, organisere videooptagelser, speake til videoer, binde klippede videoer sammen i forfatterværktøj iSpring og implementere de færdige moduler i KUs LMS Canvas. De interaktive videoer kan ses på dansk og engelsk her.

GDC 2011-2016
MOOC: Global Environmental Management

DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet

2015-16

Good Deed Consulting producerede en MOOC på coursera.org, et open access kursus med en stor andel af cases og udgangspunkt i lav og mellem-indkomstlande. 7250 studerende har gennemført hele kurset (feb. 2022). Kurset består af 35 videoforelæsninger med 20 undervisere og praktikere (heraf 4 forelæsninger af Henrik Bregnhøj, Good Deed Consulting) med indbyggede quizzer, 5 eksamensquizzer og 3 peer reviewed opgaver. Se Global Environmental Management

KU 2016-project E-learning Capacity Development

Københavns Universitet

2013-16

Konsulent ved Københavns Universitets 2016-projekt om kapacitetsudvikling på E-learningsområdet. Udvikling af standarder og materialer til træning af undervisere på tværs af KU, fx om video konferencer, præsentationsteknik, kursusdesign og online samarbejde. Resulterede også i 5 forskningspublikationer fx om brug af video i undervisningen.

BSU: E-learning and Problem Based Learning (PBL)

Københavns Universitet / Danida finansieret 

2013-16

Henrik Bregnhøj var koordinator for e-learning delen af Building Stronger Universities projektet, som var et samarbejde mellem fem universiteter i Tanzania (SUZA, ZCHS, SUA, NIMR og KCMC), to i Ghana (UG og KNUST) og tre i Danmark (KU, RUC og AAU).Arbejdet involverede mapping på de afrikanske universiteter af institutionel kapacitet på e-learning området, træning af specialister i E-learning, som derefter superviserede en række undervisere, der redesigned deres kurser mhp. forbedret blended format og øget brug af PBL. Se præsentation.

Master of Disaster Management 

Københavns Universitet

2013-14

Henrik Bregnhøj var studieleder på Master of Disaster Management uddannelsen på Københavns Universitet. Jobbet indebar sparring og samarbejde med undervisere, studerende og samarbejdspartnere, studieplanlægning, studienævnsarbejde og deltagelse i eksamen og praktisk fælleseuropæisk øvelse.

Flipped classroom undervisning og kapacitetsopbygning om E-learning

Afdelingen for Global Sundhed, Københavns Universitet

2011-15

Good Deed Consulting bistod med en lang række trænings og kapacitetsopbygningsinitiativer samt produktion af interaktive videoer i forbindelse med omlægning af en række kurser til blended learning format. Størstedelen af kurserne og uddannelserne havde fokus på udviklingslande og humanitære situationer, og arbejdet involverede seminarer for ansatte om e-learning, blended learning, brug af LMS mm., planlægning og design af omlægning af kurser i samarbejde med kursusledere, produktion af 100+ interaktive videoer og indlejring in KU’s Learning Management System, samt tablering af udstyr og design og gennemførelse af video konferencer.

Tematisk review af WASH projekter

Røde Kors / Københavns Universitet

2011

Henrik Bregnhøj var teamleder og vand- og sanitetsekspert i et tematisk review af Dansk Røde Kors støttede WASH-projekter i Malawi og Cambodia. Projektet involverede en uges rejse til hvert land og besøg i projektområder og med lokale Røde Kors partnerorganisationer.